טיסות לחו"ל

הארל – ביטול נסיעה מכל סיבה על ידי המבוטח

קטגוריה: טיסות לחו"ל, תאריך הוספה: 25.05.2019,

למי מיועדת הפוליס?

ביטוח ביטול נסיעה לחו”ל על-ידי המבוטח מיועד ללקוח הרוכש לפחות שבעה ימים מראש כרטיסי טיסה או שירותי תיירות נוספים מישראל לחו”ל, ומעוניין לבטח את הוצאותיו למקרה בו ייאלץ לבטל את נסיעתו.

עיקרי הפוליסה:

הפוליסה מאפשרת לך לבטח את הוצאותיך עבור הטיסה ומרכיבי הנסיעה הנוספים שהזמנת, למקרה בו תיאלץ לבטל את נסיעתך.
תאריך תחילת הביטוח לא יפחת משבעה ימים ולא יעלה על 365 ימים לפני מועד הנסיעה.
הפוליסה מכסה ביטול שבוצע על-ידך בלבד, במהלך תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה ובכפוף לביטול כרטיס הטיסה הראשון מישראל לחו”ל. הפוליסה לא מכסה מקרים של החזר הוצאות רפואיות המכוסים במסגרת פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל.
ניתן לרכוש את הביטוח בתוך שבעה ימים ממועד רכישת כרטיס הטיסה / השייט / חבילת הנופש מישראל, ובתנאי שנותרו לפחות שבעה ימים עד למועד היציאה מהארץ.

ביטוח ביטול נסיעה לחו”ל על-ידי המבוטח כולל מבחר כיסויים להחזר הוצאות בגין מרכיבי הנסיעה שבוטלו, וביניהם:

החזר הוצאות בגין ביטול הנסיעה, בשיעור של עד 80% מסכום הביטוח שנרכש (סכום הביטוח המירבי שניתן לרכוש הינו עד $20,000)
• החזר הוצאות בגין ביטול כרטיס טיסה מישראל
• החזר הוצאות בגין ביטול מלון בחו”ל
• החזר הוצאות בגין ביטול שייט מישראל
• החזר הוצאות בגין ביטול חבילת נופש – טיסה ולינה
• החזר הוצאות בגין ביטול טיסות המשך בחו”ל
• החזר הוצאות בגין ביטול השכרת רכב
• החזר הוצאות בגין ביטול כרטיסים להופעות בחו”ל

דמי ביטוח:

6% מעלות סכום הביטוח.

חריגים לפוליסה:

4 .המבטח לא ישלם תביעה/ות על פי אחד מפרקי הפוליסה המפורטים לעיל, בגין אירוע
הנובע ו/או הקשור ב:
1.4 .ביטול נסיעה שאינה ביוזמת המבוטח.
2.4 .חבילות תיור שנרכשו לאחר תאריך תחילת הביטוח.
3.4 .שינוי של עלות חבילת התיור על ידי המבוטח לאחר רכישת הפוליסה מבלי
שהמבוטח עדכן את תנאי הפוליסה שלו בהתאם לגבול האחריות הנדרש.
4.4 .ביטול נסיעה שאינו כולל ביטול כרטיס טיסה ראשון.
5.4 .נזק תוצאתי של מקרה הביטוח מכל סוג שהוא.
6.4 .ביטול נסיעה מכל סיבה שהיא לרבות עקב כח עליון, שהינו ביוזמת ספק שירותי
התיור, שירותי קרקע או כל גורם אחר שאינו המבוטח. חריג זה לא יחול אם
המבוטח ביטל את הנסיעה לפני מועד הודעת הגורמים כאמור לעיל על ביטול.
7.4 .סכומים שהמבוטח זכאי לקבל החזר בגינם מצד שלישי כלשהו במקרה של ביטול
נסיעה ביוזמתו.

מאמרים נוספים

ביטוח תאונות אישיות – פגיעות גוף של ישראלים בחו’ל
קטגוריה: טיסות לחו"ל, תאריך הוספה: 19.07.2019

תאונת ספורט, חבלה או כל תאונה אחרת, ייתכן והטיפול הרפואי המידי מכוסה על ידי ביטוח נסיעות לחו”ל. תאונת ספורט, חבלה או כל תאונה אחרת, ייתכן והטיפול הרפואי המידי מכוסה על ידי ביטוח נסיעות לחו”ל. אובדן כושר עבודה, נכות, הגבלה בתפקוד ובעיות נוספות שנגרמו לך בעקבות התאונה, ועלולות לפגוע בהכנסתך ולגרום ...

המשך
כרטיסים נרכשו, זמן לרכוש ביטוח נסיעות לחו”ל!
קטגוריה: טיסות לחו"ל, תאריך הוספה: 21.06.2019

עבור הנוסע הרגיל, הכל פשוט, נכנסתי לאתר השוואת מחירים, בחרתי באפשרות הזולה ביותר וטסתי. זה אפשרי במידה והכל טוב ולא נאלצנו להשתמש. מה ההבדל בין הפוליסות ביטוח בחברות השונות? ישנם שמונה חברות ביטוח העוסקות בביטוחי נסיעות לחו”ל. על מנת להתאים את פוליסת הביטוח המתאימה לך, סוכן הביטוח חייב לשתף פעולה ...

המשך